NASZ ZESPÓŁ

Zarząd

ELIZA SZADKOWSKA

Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia. Ekspertka ds. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, organizacji międzynarodowych i rozwoju regionalnego. W latach 2010 – 2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Sekretarza Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Realizatorka wielu projektów społecznych z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa międzysektorowego. Wykładowca akademicki, trener i doradca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych. Naukowo zajmuje się badaniem funkcjonowania organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej, w różnych systemach prawnych. Jest autorką analiz, artykułów, wystąpień z zakresu prawa, w tym prawa międzynarodowego, polityki regionalnej, społeczeństwa obywatelskiego i współpracy ponadnarodowej.

PRZEMYSŁAW WNOROWSKI

Członek Zarządu

Student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku rolnictwo, uczeń Policealnej Szkoły Zawodowej nr. 1 w Łomży na kierunku technik weterynarii.

Członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie wiceprzewodniczący II kadencji (2017-2019). W tym czasie organizator projektu „DROGA MIERZONA SUKCESEM – czyli spotkania z ludźmi sukcesu” – 11.04.2018 oraz konkursu fotograficznego „Kotylion dla NIEPODLEGŁEJ” – 20.12.2018.

W latach 2015 – 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w VI LO w Białymstoku; inicjator i organizator wielu wydarzeń szkolnych oraz międzyszkolnych.

Od 2011 druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach – Kossakach.

Od wielu lat chętnie angażuje się społecznie. Lubi zwierzęta i przyrodę, co potwierdzają obrane kierunki kształcenia.

Tomasz Kiryluk

TOMASZ KIRYLUK

Członek Zarządu

Społecznik, działacz NGO, posiadający doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Były prezes stowarzyszenia KoLiber Białystok, Koordynator Klubu Lidera Rzeczypospolitej oddziału podlaskiego, Doradca w Fundacji Warsaw Legend, Organizator wydarzeń:
Konferencja językowa Inter-Ling na Politechnice Białostockiej;
Koncert Grosz Miłości; Wydarzenie Ekologiczne Pszczela Karma;
Konferencja dla przedsiębiorców Podlasie bez Kompleksów. Absolwent Akademii Lidera Rzeczypospolitej III stopnia, Obecnie uczestnik Akademii Skolimowskiej, Kucharz amator.

Współpracownicy

DOMINIKA ŁAPIŃSKA

Uczennica 3 klasy o profilu humanistycznym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Na co dzień Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Białystok oraz Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji i Samorządów w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Posłanka XXV Kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także dwukrotna parlamentarzystka w Parlamencie Młodych RP. Od 5 lat udziela się jako wolontariuszka w kole Caritas.  Prywatnie jest pasjonatką prawa, polityki, kryminologii oraz gotowania.

MATEUSZ FESZLER

Uczeń VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku na profilu humanistycznym.
Pełnił funkcję Przewodniczącego  VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Od 2019 r.  jest Rzecznikiem Prasowym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, a od 2020r. koordynatorem Ogólnopolskiej Federacji Młodych w woj. Podlaskiego. W wolnym czasie pisze artykuły dla Gazety Kongresy. Działa również czynnie w samorządzie uczniowskim swojej szkoły poprzez organizacje licznych akcji pro obywatelskich np. „Prawybory ”podczas której niepełnoletni uczniowie mogli zagłosować na swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Mateusz to zdeterminowany młody człowiek do przeróżnych działań społecznych. Organizował liczne projekty tj.  „Druga tura to nie bzdura”, „Studiujemy, czy wyjedziemy”.  W swoim działaniu stawia na aktywizacje środowisk młodzieżowych oraz pomoc drugiej osobie.

Z Fundacją Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa związany jest od 2019 r.

W wolnych chwilach pasjonuje się historią antyczną, piłką nożną oraz bieżącą sytuacją na arenie międzynarodowej.

PIOTR WASILEWSKI

Działacz społeczny, suwalczanin, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, członek Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Sieci w Ministerstwie Cyfryzacji, były przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (2 kadencje), były przewodniczący i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, I wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej, wiceprezes Stowarzyszenia „Klub Rowerowy MTB Suwałki”, dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, a także prof. Piotra Kuryłłowicza oraz Prezydenta Miasta Suwałk. Jest współautorem publikacji „O Młodzieżowych Radach”, raportu „O Samorządach Uczniowskich” oraz dokumentu „Założenia do Strategii Państwa dla Młodzieży”, a także inicjatorem projektu „Rekord dla Niepodległej”, w którym wzięło udział ponad 5 milionów osób. W Radzie organizował konferencje dla kilkuset młodych osób, m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Sejmie RP, w Belwederze oraz na Stadionie PGE Narodowym. Inicjator zwiększenia wsparcia uczniów w Suwałkach – kwoty stypendiów wzrosły o 100%, a także współinicjator powołania ustawowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Uczestnik obrad „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”, działający w obszarze ucznia w systemie edukacji. Jest laureatem Konkursu „Barwy Wolontariatu” i absolwentem Akademii Liderów Rzeczypospolitej II stopnia. Koordynator projektów społecznych: „Akademia Samorządu”, „#PLDlaMłodych”. Absolwent studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”, specjalizacja: Ekonomia matematyczna. Autor pracy: „Determinanty efektywności systemu edukacji w Polsce”. Student studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie projektami” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uwielbia sport: siatkówkę, kolarstwo górskie, biegi przełajowe oraz szachy.

JAKUB MOCARSKI

Współzałożyciel Stepapp, aplikacji służącej do zlecania usług zweryfikowanym osobom w okolicy – między innymi studentom. Projektant interfejsów i doświadczeń użytkownika, identyfikacji wizualnej, stron internetowych, aplikacji oraz reklam. Grafik, fotograf i aktywista społeczny.

Pracował przy Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego, FCIS, projekcie #PLdlaMłodych i Drodze Mierzonej Sukcesem.

Entuzjasta koncepcji gospodarki współdzielenia, wykorzystania technologii w służbie człowieka oraz tworzenia produktów pozytywnie oddziałowujących na społeczeństwo. Student Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku ekonomiczno-prawnym.

GRZEGORZ IZBICKI

Student Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku ekonomiczno-prawnym, działacz społeczny, współkoordynator projektów: “#PLDlaMłodych” oraz “Akademia Samorządu”, Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Członek Klubu Młodych Stowarzyszenia “Dla Polski”, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zainteresowania: marketing, social-media, grafika, montaż filmów.

Rada programowa

dr hab PIOTR SITNIEWSKI

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Prezes Fundacji JAWNOSC.PL – zajmującej się aspektami prawno-organizacyjnymi z zakresu jawności życia publicznego. Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Autor publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej. W latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku,. Prowadzi stronę www.jawnosc.pl

Zainteresowania badawcze:

 • samorząd terytorialny,
 • jawność życia publicznego

dr MAŁGORZATA WENCLIK

Była Prezes Zarządu Fundacji. Doktor nauk prawnych specjalizująca się w zagadnieniach: samorządu terytorialnego, współpracy międzysektorowej, zagadnieniach związanych z dobrą administracją. Wolontariusz i propagator wolontariatu akademickiego. Była adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Współpracowała z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Obecnie współpracuje z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Animator społeczny, doradca, trener. Koordynator projektów z zakresu, dobrej administracji, projektów społecznych i aktywizujących środowisko akademickie.

dr DOROTA KONOPKA

Członek rady programowej fundacji. Doktor socjologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki w Białymstoku. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wieloletni trener z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz doświadczony specjalista ds. ewaluacji i monitoringu projektów.

Zainteresowania badawcze:

 • Studia kulturowe (procesy glokalizacji wartości we współczesnych organizacjach publicznych, zarządzanie przez wartości w organizacji, komunikacja międzykulturowa, kultura organizacji);
 • Kształtowanie polityk publicznych;
 • Zarządzanie zaufaniem w organizacji;
 • Społeczeństwo obywatelskie (aktywność i partycypacja społeczna, dialog obywatelski, samorządność);
 • Psychologia społeczna (komunikacja społeczna i interpersonalna, postawy, opinie, stereotypy).

JAROSŁAW RUSZEWSKI

Były Wiceprezes Zarządu Fundacji FCIS. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, prawnik ze społecznym zacięciem, doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Członek Podlaskiej i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Animator społeczny, doradca, trener i autor publikacji. Pomysłodawca oraz koordynator wielu projektów i inicjatyw społecznych. Odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za  działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Lubi wspinaczkę po górach, podróże w dzikie ostępy, przyrodę i saunę. Nie pogardza dobrą książką i muzyką.

dr hab ADA WRÓBLEWSKA

Biolog – naukowiec, pracownik Instytutu Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się w zagadnieniach biologii ewolucyjnej roślin oraz ochronie przyrody. Kierownik oraz wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych przez MNiSzW oraz NCN oraz projektów i ekspertyz z zakresu ochrony gatunków rzadkich i chronionych w Polsce, organizator wielu konferencji również w tej tematyce. Nagrodzona przez Ministra Środowiska za prace naukowe oraz za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów. Pasje – to podróże po świecie, poznawanie ludzi i smaków różnorodnych kuchni; w wolnych chwilach lubi czytać kryminały i literaturę science-fiction.

dr JULITA SITNIEWSKA

Była członek zarządu Fundacji FCIS, doktor nauk o polityce, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Członek zarządu Fundacji Dojrzali – Między Pokoleniami im. Małgosi Dmochowskiej, członek Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Ekspert w dziedzinie komunikacji w sferze publicznej. Szkoleniowiec w zakresie komunikacji interpersonalnej, mediacji oraz prezentacji i wystąpień publicznych.

Zainteresowania badawcze:

 • Komunikowanie w sferze publicznej
 • Demokracja i aktywność społeczno-polityczna obywateli
 • Myśl społeczno-polityczna okresu nowożytnego (XVII-XVIII wiek). Idea zjednoczonej Europy w myśli G.W. Leibniza.

dr ROBERT SZCZEPANKOWSKI

Członek Rady Programowej Fundacji. Doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji. Specjalista z zakresu zarządzania publicznego, polityki publicznej, procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, lobbingu oraz etyki w administracji publicznej.

Stypendysta rządu holenderskiego w ramach Programu MTEC (studia Public Policy & Governance na University of Twente, Holandia). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Advanced Research Award 2012-2013 (visiting scholar na University of Pittsburgh, USA). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. CAF w jednostkach samorządu terytorialnego (2014-2016). Autor wielu publikacji z zakresu nauki o administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym.

Zainteresowania badawcze:

 • Procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • zarządzanie publiczne
 • polityki publiczne,
 • jakość funkcjonowania administracji publicznej

dr MARTA RĘKAWEK-PACHWICEWICZ

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1999r. ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Dzięki Stypendium Rządu Brytyjskiego im. Josepha Conrada w 2000 r. ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie w Sussex University w Brighton (Wielka Brytania). W ramach tych studiów odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Od 2000r. piastuje stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku orzekając w sprawach wieczystoksięgowych, rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i egzekucyjnych. Członek organizacji pozarządowych na poziomie krajowym (Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku, Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa) oraz międzynarodowych (British Alumni Society w Wielkiej Brytanii, Central and East European International Studies Association (CEEISA) oraz NISPA).

Zainteresowania badawcze:

 • Procedura administracyjna i sądowo administracyjna,
 • Etyka życia publicznego,
 • Działania antykorupcyjne,
 • Nauka administracji

Sympatycy

IZABELLA JOANNA ŁAPUĆ

Anglista z zawodu z zamiłowania działacz społeczny. Swoje pierwsze kroki w aktywności społecznej i obywatelskiej stawiała w harcerstwie. Miłośnik przyrody. Posiadaczka własnej pasieki. Zajmuje się aktywizacją młodzieży. Uwielbia podróże, miód i aktywny styl  życia. Zawodowo związana z IV LO w Białymstoku

ŁUKASZ ORPIK

Specjalista ds. rynku pracy, doradca zawodowy i edukacyjny, pośrednik pracy, trener. Właściciel Pracowni Usług Rynku Pracy – www.purp.com.pl. Jest absolwentem wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w  Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: Psychologii w zarządzaniu, ZZL, Doradztwa zawodowego, Zarządzania procesem rehabilitacji społecznej i zawodowej. Od 2012r. współpracuje z sektorem publicznym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej.

Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i  poruszania się po lokalnym rynku pracy.

MAGDALENA LEWONOWSKA

Absolwentka Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania Publicznego. Fascynuje się historią XX wieku i polityka historyczną. Obecnie zawodowo związana z Muzeum w Tykocinie. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii XX wieku na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbyła liczne staże naukowe na Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie (kwiecień 2012, maj 2013). Prowadzała liczne kwerendy na Białorusi i Litwie. Realizuje autorskie projekty naukowe związane z zainteresowaniami naukowymi. Autorka publikacji naukowych.

Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij