O projekcie

Projekt dotyczy problemu ageismu – dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce, czego przykładem jest zjawisko wielolekowości. Sytuacja ta powoduje, że prawa pacjenta osób starszych nie są w należycie przestrzegane. Dlatego zamierzeniem projektu jest dokonanie przeglądu systemu ochrony zdrowia i na tej podstawie opracowanie pomocniczych regulacji dla środowiska medycznego. W proces ich przygotowania bezpośrednio włączeni zostaną przedstawiciele organizacji medycznych i pacjenckich, zorganizowani w zespół konsultacyjny. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna służąca wywołaniu publicznej debaty na temat: przestrzegania praw pacjenta seniora, zmiany w sferze świadomości oraz zainspirowania do podjęcia współpracy różnych środowisk. Efektami działań będzie stworzenie handbooka dla lekarzy (przygotowanego także w wersji na aplikacje) oraz powołanie komitetu eksperckiego ds. badań i doradztwa w tworzeniu nowych narzędzi prawnych i społecznych dot. geriatrii. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Kwota dotacji: 26871 €.

PROGRAM:
1. I Konferencja Prasowa – Inauguracja kampanii edukacyjnej – kwiecień 2021 r.
2. Powołanie Komitetu ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – kwiecień 2021 r.
3. Przeprowadzenie pogłębionych badań nad polifarmakoterapią w grupie seniorów, a następnie przedyskutowanie wyników ze środowiskiem medycznym i senioralnym przy współpracy Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – kwiecień – grudzień 2021 r.
4. Prezentacja Raportu z badań nad wielolekowością seniorów – grudzień 2021 r.
5. Prace nad opracowaniem Handbook dla Lekarzy – przy współpracy Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii – grudzień 2021 – grudzień 2022 r.
6. Prezentacja Poradnika po Prawach Pacjenta Seniora (Karta Praw Pacjenta Seniora) – luty 2022 r.
7. Organizacja 2 webinariów edukacyjnych na temat projektu – marzec – kwiecień 2022 r.
8. Organizacja sympozjum naukowców i praktyków – październik -listopad 2022 r.
9. Prezentacja Handbook dla Lekarzy – grudzień 2022 r.
10. II Konferencja Prasowa – podsumowanie kampanii edukacyjnej i projektu – styczeń

Koordynator: dr Eliza Szadkowska, tel. kom. 662085729

Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości, e-mail: institutehboa@gmail.com

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, e-mail: fundacja.fcis@gmail.com

Patroni medialni projektu: Radio Białystok, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Rzeczpospolita, Wrota Podlasia.

Patroni honorowi: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska.

plakat projektu

 

 

Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij