Konferencja pt. “Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”

Wojewoda Podlaski, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Konsultant Wojewódzki ds. GERIATRII w woj. podlaskim zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową wieńczącą Projekt „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” pt.

Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem
osób starszych w Polsce

Konferencja odbędzie 26 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3.

PROGRAM

11.00-14.15 Sesja plenarna

11.00-11.45 Otwarcie konferencji i krótkie wystąpienia patronów i partnerów Projektu (Wojewoda Podlaski, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

11.45-12.00 dr Eliza Szadkowska (Prezes Zarządu FCIS, kierownik Projektu) Projekt Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce – cele, przebieg i osiągnięte rezultaty

12.00-12.20 prof. dr hab. med. Barbara Bień (Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii) „Zasady poprawności preskrypcji leków dla seniorów w świetle kryteriów międzynarodowych Beers’a i STOPP/START”

12.20-12.40 prof. dr hab. med. Tomasz Targowski (kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii) „Pacjent geriatryczny wyzwaniem dla lekarzy przepisujących leki”

12.40-13.00 prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki (kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego, Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) Farmakoterapia geriatryczna w kardiologii w świetle poprawności preskrypcji”

13.00-13.20 prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski (Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii) „Wielolekowość wśród seniorów a szkody zależne od leków”

13.20-13.40 prof. dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz (Kierownik Pracowni Chorób Otępiennych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego) „Poprawność preskrypcji w neuropsychiatrii wieku podeszłego

13.40-14.00 prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku) Korzyści i ryzyka przyjmowania preparatów OTC i suplementów diety. Realne zagrożenie ze strony fałszowania leków”

14.00-14.15 DYSKUSJA

14:15 – 15:00 Przerwa na Lunch

15:00-15:40 Równoległe sesje szkoleniowe:

 1. Warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w świetle poprawności preskrypcji w oparciu o opisy przypadków,
 2. Warsztaty dla pacjentów seniorów w oparciu o Paszport Zdrowego Seniora.

REJESTRACJA Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest rejestracja do dnia 18 listopada 2022 za pomocą formularza on-line:

Formularz rejestracyjny 26.11.2022 – Formularze Google

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pacjentów seniorów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego a także studentów i przedstawicieli zawodów, które na co dzień stykają się z problematyką opieki nad osobami starszymi w Polsce.

CEL KONFERENCJI

Celem wydarzenia jest podsumowanie działań i rezultatów w ramach projektu i podjęcie dyskusji środowiska społecznego i medycznego na temat problemu wielolekowości wśród seniorów oraz możliwości współpracy w celu wypracowania rozwiązań naprawczych.

PARTNERZY:

 Fundacja na Rzecz Pacjentów Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

PATRONAT HONOROWY: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego

PATRONAT MEDIALNY: TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Rzeczpospolita, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Kurier Poranny, Wrota Podlasia.

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny. Na podstawie list obecności zostaną przygotowane certyfikaty do pobrania za pomocą dokumentu on-line.

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Ze względu na dla osób chcących wziąć udział w konferencji stacjonarnie, warunkiem jest wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego online: do dnia 18 listopada 2022 r.
 2. Osoby, które dokonały rejestracji, otrzymają na podany adres e-mail zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.
 3. Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
 4. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 5. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.
 6. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Aktualności | Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (fundacjafcis.pl)
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Organizatorzy proszą o przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: fcis@gmail.com z uwagi na tworzoną listę rezerwową uczestników Konferencji.
 8. Uczestnik/ka zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające
  z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika/czki.
 10. Organizatorzy podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
  z powszechnie przyjętymi przepisami służącymi ochronie poufności informacji ujętych w formularzu.
 11. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników/ek, Prelegentów/ek i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych o konferencji pt. „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”.
 12. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji na adres e-mail: fcis@gmail.com
 13. Koszt przejazdu oraz koszty pobytu Uczestnik/ka Konferencji pokrywa we własnym zakresie.
 14. W zakresie indywidualnego dostępu on-line do transmisji konferencji on-line na żywo uczestnik/ka kontaktuje się indywidualnie wysyłając informację z prośbą o dostęp pod adres e-mail: fcis@gmail.com
 15. Na podstawie list obecności zostaną przygotowane certyfikaty do pobrania za pomocą dokumentu on-line o czym uczestnik/uczestniczka zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

Biuro organizacyjne:

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa,
ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok
e-mail: fundacja.fcis@gmail.com

tel. 662085729

KRS 0000348460, NIP 5423158521

plakat projektu

Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij