Dla Zdrowej i Lepszej Starości

plakat

Dla Zdrowej i Lepszej Starości to Program bezpieczeństwa zdrowotnego i marki osobistej seniora opracowany przez specjalistów z dziedziny medycyny (geriatrii), prawa, marketingu, bezpieczeństwa we współpracy z seniorami, którzy zgłosili się z prośbą złożenia oferty w Programie Aktywni +. Osoby wymagające wsparcia uczestniczyły w warsztacie dla Seniorów z niepełnosprawnością na temat praw pacjenta prowadzonym przez przedstawiciela Fundacji w 2020 r i zgłosiły zapotrzebowanie na organizację wsparcia dla seniorów z osiedla TBS i tzw. nowy Białostoczek gdzie nie ma żadnego klubu ani innej formy wsparcia bezpośredniego seniorów, zwłaszcza samotnych i chorych przewlekle. W związku z powyższym przygotowaliśmy innowacyjny program, dostosowany do aktualnych potrzeb zgłoszonych przez seniorów, który zawiera:

I. Komponent edukacji o bezpieczeństwie zdrowotnym seniora:

  1. Spotkania z lekarzem specjalistą geriatrą na temat leczenia osób starszych oraz leczenia farmakologicznego przy występowaniu tzw. wielolekowości,
  2. Warsztaty zrównoważone żywienie seniora – kulinaria i zdrowe odżywianie w oparciu o ekologiczne produkty lokalne,
  1. szkolenie – wzmocnienie odporności psychicznej seniora,
  2. szkolenie porady prawne: usługi e-zdrowie dla seniora, prawa pacjenta seniora, opieka nad seniorem w czasie epidemii, przeciwdziałanie przemocy wobec seniora
  3. szkolenie formy rehabilitacji społecznej dla pacjenta seniora, powrót do aktywności po przejściu choroby,

II. Komponent weekendowy warsztat treningu bezpieczeństwa osobistego seniora, w tym w transporcie publicznym z ekspertami od bezpieczeństwa w Ośrodku Szkoleniowym GROM Group w Czerwonym Borze:

– treningi aktywności fizycznej dla seniora,

– szkolenie samoobrony dla seniora,

– szkolenie udzielania pierwszej pomocy,

III. Komponent edukacji o marce osobistej seniora, kampania społeczna Dla Zdrowej i Lepszej Starości:

  1. warsztat autoprezentacja i kreowanie marki osobistej seniora w social-media
  2. Kampania społeczna pod hasłem “Dla Zdrowej i Lepszej Starości”:

– akcje w social-media, na utworzonym profilu Facebook o starości, w tym akcje prezentujące Aktywnych Seniorów, akcje promujące wolontariat na rzecz bezpieczeństwa seniorów,

– otwarte spotkania z zaproszonymi gośćmi- Seniorami Influencerami, prezentującymi zdrowy i aktywny,

– tryb życia w wieku 65+, prowadzącymi aktywności typu blog, vlog i inne działania promocji w social media.

3. Międzypokoleniowy Klub Gry dla Seniorów i Młodzieży: 5 spotkań i międzypokoleniowy turniej gry w brydża.

Każdy z uczestników Programu zostanie wyposażony w “Dziennik Zdrowia”, w którym każdego dnia notował będzie swój stan zdrowia i dążył do realizacji wyznaczonego planu poprawy odporności zdrowotnej. Będzie wpisywał opinie i uwagi po przebytym warsztacie lub spotkaniu, dzięki czemu przeprowadzona będzie ewaluacja uczestników. Wszystkie działania jesteśmy w stanie wykonać w tzw. ścisłym reżimie sanitarnym (np. mniejsze grupy, dystans dezynfekcja, maseczki), większość warsztatów i szkoleń możemy przeprowadzić również w formie zdalnej.

Pragniemy dotrzeć z działaniami do osób starszych i nieaktywnych społecznie, przede wszystkim do samotnych, z problemami depresji i przewlekle chorych, tak aby ułatwić im komunikację i dotrzeć z ofertą do najbardziej potrzebujących. Celem jest także wsparcie osób starszych w wychodzeniu z kryzysu izolacji społecznej wywołanego epidemią COVID-19 jako jednej z grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Wesprzeć w poruszaniu się w nowych warunkach po systemie ochrony zdrowia i korzystaniu z usług opiekuńczych.

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora zadania we współpracy z radami osiedli, lokalnymi bibliotekami i szkołami oraz lokalnymi parafiami. Formularz zgłoszenia będzie także rozesłany do organizacji i instytucji senioralnych i działających na rzecz seniorów na terenie objętym projektem. Zgłoszenia na warsztaty, spotkania, szkolenia dla seniorów będą przyjmowane na specjalnych formularzach. Utworzony zostanie regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie (spotkaniach, warsztatach i klubie), przewidujący 2 etapy rekrutacji: formalny – chętni będą zobowiązani przedstawić wyrażenie woli uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, deklarację udziału w projekcie; 2 etap – rozmowa kwalifikacyjna celem identyfikacji cech osobowości uczestnika, potrzeb i motywacji kandydata.

Ostatni etap rekrutacji to stworzenie listy przyjętych i rezerwowych, podpisanie oświadczeń udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach grupy zostaną uzupełnione o zgłoszenia z listy rezerwowej. Do rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaangażowany specjalista coach doradzający najlepsze formy dla uczestników, wspomagający proces rekrutacji. Efektem działania będą listy uczestników.

Działanie będzie prowadzone w biurze organizatora i czasowo (w określonych godzinach w miejscach publicznych).

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Formularz zgłoszenia do projektu: formularz zgłoszenia w projekcie Dla Zdrowej i Lepszej Starości AKTYWNI (1)

Regulamin udziału w projekcie: Regulamin udziału w projekcie Dla Zdrowej i Lepszej Starości AKTYWNI

plakat

Skills

Posted on

8 February 2020

Skip to content

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij